Projects

Leuven Philipssite

Fase 1 is uitgevoerd. I.s.m. ARAssociati (Milano).

Leuven Philipssite

Het kinderdagverblijf is helemaal verweven met het park. Het groen loopt er door en erover. i.s.m. ARAssociati (Milano)

Leuven Philipssite

Het hele Philipsproject is in essentie een parkproject, waar als het ware bij toeval gebouwen in staan. i.s.m. ARAssociati (Milano).

Leuven Philipssite

Het sportcomplex is het knooppunt van de Philipssite, pal op de as binnenstad-Parkabdij. I.s.m. ARAssociati (Milano)

Leuven Philipssite

Het gebouw huisvest zowel de lokale als bovenlokale politie. De H-vorm zorgt voor een compacte interne organisatie. I.s.m. ARAssociati (Milano)

Leuven Philipssite

Multifunctioneel project op de voormalige Philipsterreinen. I.s.m. Aldo Rossi.

Leuven Philipssite

De centrale tunnel zorgt voor de ondergrondse ontsluiting van de Phlipssite. Hij linkt ondergronds alle gebouwen aan mekaar.

Leuven Philipssite

Erg overzichtelijke en goedkope parking (meer dan 1000 parkeerplaatsen).

Leuven Philipssite

Het postgebouw, om logistieke redenen vooraan gesitueerd, is opgevat als een industrieel gebouw. I.s.m. ARAssociati (Milano)

Leuven Philipssite

De Philipstoren werd bewust bewaard en gerenoveerd. Ze is de baken van het project. Ze huisvest het Ministerie van Financiën. i.s.m. ARAssociati (Milano)